Stine Normann Lønanalyse giver virksomheder overblik over lønforholdene på deres marked. På basis af præcise data bistår vi med at eksekvere lønstrategien og få det maksimale ud af virksomhedens lønsum. Samtidig producerer vi data gennem lønstatistikker med høj detaljeringsgrad skræddersyet til den enkelte branches særlige forhold.


Target.jpg

Compensation & Benefits

Mange virksomheder nævner medarbejderne som deres største aktiv.  Samtidig er lønninger blandt deres største omkostninger. Vi bistår virksomheder med at få det optimale ud af deres lønsum og sammensætte de lønpakker, der vil tiltrække, fastholde og motivere de rette medarbejdere på jobmarkeder med høj konkurrence.

GraferSquareNeg.jpg

Lønstatistikker

Præcis og detaljeret viden om markedet er forudsætningen for enhver lønstrategi. Vi producerer både statistikker til individuelle brancher, der skræddersyes til branchens særlige forhold, såvel som store, generelle statistikker, der gør det muligt at sammenligne alle de vigtigste lønparametre for en lang række stillinger på tværs af brancher.

StaallinealerSquare.jpg

Benchmarks

Betaler I nok til at tiltrække de rette medarbejdere? Betaler I mere end andre uden at få tilsvarende højere motivation og tilfredshed? Få præcis viden om, hvordan I lønner i forhold til markedet. Vi sammenligner både individuelle medarbejdere og medarbejdergrupper med de reelle lønninger i markedet for at give jer det fulde billede af jeres konkurrencesituation.

PapirklipCrop2web.jpg

Stine Normann Lønanalyse (Stine Normann Salary Analysis) provides detailed insight for companies in the salary conditions in their market. Based on precise data we assist in implementing their remuneration strategies to maximize the effect of their payroll. We also produce data through highly detailed salary surveys tailor-made to the specific conditions of individual industries.


Compensation & Benefits

Many companies list their employees among their most important assets. And salaries among their largest expenses. We assist companies in optimizing the returns on their payroll by putting together the salary packages that will attract, retain and motivate the right employees in job markets with high competition.

Salary Surveys

Precise and detailed information of the job market is the foundation for any remuneration strategy. We produce surveys for specific industries, tailor-made to reflect the special conditions of the industry in case. We also produce large, general salary statistics, which enables comparison of all the key salary components of a large number of job titles across industries.

Benchmarks

Do you pay enough to attract the right employees? Do you pay more than others, without benefitting from higher motivation and satisfaction? Get precise knowledge of how you remunerate compared to the market. We compare individual employees as well as groups of employees to the real conditions in the market to give you the full picture of the company's position in the market.